OC a odszkodowanie od sprawcy wypadku

Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Co Ci się należy?

Osoba poszkodowana ma prawo dochodzić wszelkich należnych świadczeń jeśli chodzi o odszkodowanie od sprawcy wypadku z jego OC. Z tego ubezpieczenia zostanie nam wypłacone należne odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy naszego samochodu. Dziś dowiesz się, co Ci się należy od sprawcy wypadku.

OC- jak się starać o odszkodowanie

W Polsce ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe, każdy kierowca musi je mieć i pamiętać do kiedy ma je wykupione. Jego wysokość zależy od wielu czynników: marki i modelu pojazdu, miejsca zamieszkania, wieku kierowcy, przebiegu auta i innych. Gdy dojdzie do wypadku, bardzo ważne, żeby poszkodowany kierowca posiadał numer polisy sprawcy zdarzenia. To właśnie z niej będzie nam przysługiwało odszkodowanie. Jednak to nie jedyna rzecz o jaką możemy się starać. Co jeszcze Ci się należy?

  • zadośćuczynienie pieniężne - ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych osoby poszkodowanej.
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, koszty dojazdu do placówek medycznych
  • renta uzupełniająca- będzie ona stanowić wyrównanie w dochodach, które przed wypadkiem osiągał poszkodowany w stosunku do dochodów, jakie uzyskiwał po wypadku.
  • zwrot kosztów za utracony dochód i zniszczenie mienia
  • zwrot kosztów związanych z przebudową i adaptacją mieszkania osoby niepełnosprawnej po wypadku

Zadośćuczynienie, komu się należy?

Jednym z wypłacanych świadczeń odszkodowawczych jest tzw. zadośćuczynienie. Jest ono wypłacane jednorazowo i ma być formą rekompensaty, która należy się najbliższej rodzinie w przypadku straty najbliższej osoby w wypadku. Zadośćuczynienie ma złagodzić cierpienia fizyczne lub psychiczne. Warto uwzględnić wszystkie elementy straty, których doznała osoba, także te, które mogą się ujawnić w przyszłości. Wtedy pozostaje otwarta furtka, do ubiegania się o przyznanie odrębnego postępowania i przyznania odpowiedniej kwoty. Równie ważne jest zdrowie psychiczne poszkodowanego i jak całe postępowanie wpłynęło na jego dalsze życie oraz czy istnieje prawdopodobieństwo, że wróci on do życia sprzed wypadku.

Renta również dla poszkodowanego

Osoba, która doznała poważnych obrażeń ciała, częściowo lub całkowicie straciła zdolność do pracy zarobkowej. Oznacza to, że leczenie powypadkowe wiąże się dla niej z dodatkowymi kosztami. W określonych sytuacjach ubezpieczyciel może przyznać poszkodowanemu prawo do stałej lub okresowej renty.

  • renta wyrównawcza- wypłacana jest gdy osoba poszkodowana utraciła zdolność zarobkową, ale przed wypadkiem była aktywna zawodowo. Zadaniem jej jest wyrównanie sytuacji materialnej w wysokości comiesięcznych uzyskiwanych dochodów poszkodowanego sprzed wypadku
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb- przyznawana na leczenie powypadkowe i dalsze koszty leczenia; m.in. dodatkowe sprawowanie opieki, zabiegi rehabilitacyjne. Wysokość świadczenia przyznawana jest na podstawie dokumentów medycznych czy kosztów ponoszonych z zakupem leków
  • renta z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość- rekompensuje osobie poszkodowanej skutki wypadku, które mają bezpośredni związek z jej dalszą karierą zawodową

Wypadek, w którym zginęła bliska osoba, często odbija się na życiu rodziny. Ważne jest, żeby wiedzieć, że o stosowne zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby, które miały bliską więź emocjonalną z tą osobą, i dla których strata ta jest szczególnie bolesna. Istnieje możliwość ubiegania się o rentę alimentacyjną, która przysługuje dzieciom zmarłego, ale w określonych przypadkach mogą się o nią starać także bliscy, których utrzymywał zmarły i dostarczał środki do życia. Renta ta ma charakter odszkodowawczy i ma za zadanie wyrównać wszystkie straty jakich doświadczyła rodzina.

Brak ubezpieczenia OC? Tak dostaniesz pieniądze

Co jednak dzieje się w przypadku, gdy sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC? Wtedy także dostaniesz odszkodowanie, zostanie ono wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ty jedynie we własnym zakresie będziesz musiał się zgłosić do ubezpieczyciela, który powinien zająć się sprawą.

Jak widać jest to o wiele więcej niż sama wypłata kosztów, która maja pomóc poszkodowanemu kierowcy. Warto wiedzieć o co dokładnie można się starać i co nam przysługuje. Najlepiej skorzystać z fachowej pomocy firmy odszkodowawczej, która dopełni wszystkich formalności.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.54

Czytaj także

Szkoda z oc sprawcy -... Helpfind - Szkoda z oc sprawcy

Szkoda z oc sprawcy - jak o odszkodowanie może starać się pieszy?

Szkoda z oc sprawcy może w znaczny sposób wpłynąć na wypłacone odszkodowanie dla poszkodowanego pieszego. Osoba poszkodowana, która została potrącona...

Odszkodowanie za śmierć ojca -... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć ojca

Odszkodowanie za śmierć ojca - jak się starać?

Gdy w grę wchodzi odszkodowanie za śmierć ojca najważniejsze jest relacja, jaka łączy dziecko z rodzicem. Relacje i stosunki między...

Renta po wypadku od ubezpieczyciela... Helpfind - Renta po wypadku od ubezpieczyciela - jak się o nią starać?

Renta po wypadku od ubezpieczyciela - jak się o nią starać?

Gdy przyznana zostaje renta po wypadku poszkodowany może liczyć na zwrot kosztów poniesionego leczenia. Niezależnie od podstawy przyznania renty ubezpieczyciel...

Odszkodowanie za samochód po wypadku... Helpfind - Odszkodowanie za samochód po wypadku - o co można się starać?

Odszkodowanie za samochód po wypadku - o co można się starać?

Poszkodowanemu należy się nie tylko odszkodowanie za samochód po wypadku. Może on także uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Aby uzyskać poszczególne...