Odszkodowanie za złamaną rękę jako rekompensata dla ofiary

Odszkodowanie za złamaną rękę

- odpowiedzialność sprawcy zdarzenia

Złamanie ręki to jedno z najczęstszych obrażeń doznawanych w róznorodnych wypadkach - głownie drogowych. Do złamania może dojść także w wyniku nieszczęśliwego upadku. Najczęściej nie jest to bardzo cięzki uraz, choć w niektórych przypadkach może się skomplikować. Czy w takim razie należy się odszkodowanie? Jaką odpowiedzialność ponosi sprawca?

Podstawą do rozstrzygania sporów odszkodowawczych jest przede wszystkim kodeks cywilny, choć pewne uregulowania wymagają uzupełnienia w postaci odrębnych uregulowań i zapisów. Tak jest właśnie w przypadku wypadków, w których ucierpiała osoba Poszkodowana. Jednym z najczęstszych skutków wypadku jest złamanie ręki. Do złamań kończyny górnej dochodzi najczęściej podczas wypadków komunikacyjnych oraz szeregu upadków np. na chodniku, w domu, w sklepie na śliskiej podłodze, czy w pracy lub podczas uprawiania sportu.

Kiedy można się starać o odszkodowanie?

W przypadku spowodowania wypadku sprawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, a więc majątkową, której istotą jest naprawienie powstałej w następstwie wypadku szkody, zarówno w mieniu, jak i na osobie. Odpowiedzialność cywilna sprawcy wypadku drogowego może zatem kształtować się w dwojaki sposób i w zależności od okoliczności zdarzenia odpowiedzialność ta może być oparta:

  • na zasadzie winy
  • na zasadzie ryzyka

Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy poszkodowany doznał uszczerbku w wyniku kolizji lub wypadku z udziałem innego pojazdu, wówczas dla uzyskania z tego tytułu odszkodowania musi lub nie udowodnić winę sprawcy wypadku. Zależy to od tego, w ”jakim charakterze” uczestniczył w tym zdarzeniu. Jeżeli w wyniku wypadku drogowego szkodę odniósł np. pieszy, czy pasażer pojazdu kierowanego przez sprawcę, wówczas nie musi udowadniać winy kierowcy pojazdu, albowiem w grę wchodzi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Rodzaj polisy a wypłacona kwota

Jeżeli natomiast poszkodowanym jest kierowca pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, wówczas dla wyegzekwowania przez niego odszkodowania, konieczne jest, aby wykazał on winę po stronie sprawcy, czyli na zasadzie winy. W przypadku, gdy osoba poszkodowana posiada własne ubezpieczenie NNW, może uzyskać świadczenie właśnie z tego tytułu. Jego wysokość nie jest duża i zależy od sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie oraz stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stopień uszczerbku ustala się na podstawie badania lekarskiego i zależy on od wielu czynników, jak np. przemieszczenia złamań, ograniczenia ruchomości, zmian wtórnych, zniekształceń, ograniczeń funkcji kończyny górnej i może wahać się w przedziale od 1 do 40 procent. Znacznie większe możliwości daje skorzystanie z polisy OC sprawcy wypadku, choć i w tym przypadku Ubezpieczyciel również przy ustaleniu wypłaty świadczenia będzie się posiłkował uszczerbkiem na zdrowiu.

Złamanie liczone jako uszczerbek na zdrowiu

Złamana ręka bardzo utrudnia normalne, codzienne funkcjonowanie. W bardzo wielu przypadkach potrzebna jest pomoc innych osób, nawet przy najprostszych czynnościach jak jedzenie, ubieranie, mycie itp.

Najczęściej złamanie wiąże się z unieruchomieniem kończyny i założeniem gipsu. Uzależnione jest to od rodzaju złamania kości, zastosowanego leczenia operacyjnego i obejmuje okres od kilkunastu dni do kilku tygodni. W przypadku poważnych urazów konieczne staje się wykonanie operacji z wykorzystaniem śrub, gwoździ lub płytek.

Usprawnienie ręki wiąże się również z koniecznością zastosowania różnego rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie stanu sprzed wypadku. Tak jak w każdym innym przypadku. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za złamaną rękę od sprawcy (lub jego Ubezpieczyciela).

Pamiętajmy, aby zadbać o pełną dokumentację z leczenia, czy rehabilitacji, gdyż tylko w ten sposób wykażemy rozmiar krzywdy, jakiej doznaliśmy. Przełoży się to później na wysokość odszkodowania o zobowiązanego podmiotu.

Zadbać należy także o gromadzenie potwierdzenia ponoszonych kosztów leczenia i rehabilitacji w formie faktur lub rachunków. Będą one stanowiły część składową odszkodowania, jakie można żądać np. od Ubezpieczyciela i będą jednocześnie potwierdzeniem dolegliwości leczenia powypadkowego. Ważnym czynnikiem przy ustalaniu wysokości świadczenia powinno być również to, czy osoba Poszkodowana jest osobą praworęczną, czy leworęczną.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00