Renta po wypadku pomoże w powrocie do zdrowia

Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Po wypadku osobie poszkodowanej przysługuje nie tylko renta ZUS. Również renta od ubezpieczyciela sprawcy szkody, czy też od pracodawcy. Jeśli wypadek był wypadkiem przy pracy, a pracodawca nie posiadał ubezpieczenia OC. Renta ta ma stanowić wyrównanie utraconych zarobków poszkodowanego, który stał się niezdolny do pracy. Zarobków, jakich mógł się w przyszłości spodziewać oraz zabezpieczyć środki na leczenie, rehabilitację.

Renta z tytułu utraconych zarobków oraz na zwiększone potrzeby

Po wypadku osoby, które stały się niezdolne do pracy, bardzo często borykają się z dużymi problemami finansowymi. Renta otrzymywana z ZUS jest zazwyczaj znacznie niższa niż zarobki, jakie poszkodowany uzyskiwał przed wypadkiem. Dodatkowo dochodzą jeszcze koszty leczenia, rehabilitacji, odpłatnych wizyt lekarskich, na które często brakuje już wystarczających środków w budżecie domowym. Tymczasem obok renty z ZUS poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy renty uzupełniającej utracone, czy też spodziewane zarobki. Oraz renty na pokrycie kosztów zwiększonych potrzeb, powstałych w związku z utratą zdrowia po wypadku.

Jak starać się o rentę od ubezpieczyciela OC sprawcy

Mimo że ustawodawca wyraźnie określił w kodeksie cywilnym, w jakich okolicznościach można domagać się renty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, to jednak samo zgłoszenie roszczenia o rentę nie jest wystarczające do jej przyznania. Konieczne jest wykazanie i udokumentowanie straty w dochodach oraz konieczności i wysokości ponoszenia kosztów, które mają za cel poprawę stanu zdrowia lub przynajmniej utrzymania zdrowia w niepogorszonym stanie.

Jeśli poszkodowany był zatrudniony na umowę o pracę, musi wykazać, że renta z ZUS jest niższa niż zarobki, jakie mógłby uzyskać, nadal pracując. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą musi zostać wykazane, że obniżeniu uległy dochody firmy albo, że konieczne stało się zamknięcie firmy oraz że ma to związek z wypadkiem, a nie np. pogorszeniem sytuacji na rynku.

Renta pokryje koszty rehabilitacji

Również w przypadku osoby, która nie pracowała przed wypadkiem, możliwe jest dochodzenie renty, ale konieczne jest odpowiednie wykazanie, że była osobą zdolną do pracy i mogła pracować, gdyby nie nastąpił wypadek. W przypadku renty na zwiększone potrzeby tj. leczenie, rehabilitację- niezbędne jest nie tylko udokumentowanie poniesionych kosztów, ale też wykazanie, że są one ponoszone stale i mają związek z leczeniem skutków wypadku. Ubezpieczyciel po otrzymaniu rachunków za leki może uznać, że wizyty lekarskie, owszem mają związek z wypadkiem, ale nie są przez poszkodowanego ponoszone w sposób stały, np. co tydzień, co miesiąc. Skutkiem może być zwrot kosztów – często po weryfikacji obniżającej ich wysokość – i jednoczesna odmowa ustalenia renty na zwiększone potrzeby.

Kwestia właściwego uzasadnienia i udokumentowania renty jest kluczowa. Często nieodpowiednie lub niekompletne udokumentowanie roszczenia o rentę decyduje o tym, że ubezpieczyciel wydaje decyzję odmowną, po której to odmowie już znacznie trudniej przekonać ubezpieczyciela do ustalenia i wypłacania renty.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Renta po wypadku sprawdź jakie... Helpfind - Renta po wypadku sprawdź jakie rodzaje rent Ci się należą

Renta po wypadku sprawdź jakie rodzaje rent Ci się należą

Renta po wypadku przysługuje osobom, które są niezdolne do pracy. A spowodowane obrażenia wpłynęły na ich życie zawodowe oraz otrzymywane...

Zadośćuczynienie - nie tylko w... Helpfind - Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie - nie tylko w przypadku śmierci

Zadośćuczynienie należy się nie tylko w przypadku śmierci. Przyznaje się je także w przypadku spraw - na pierwszy rzut oka...

Renta po wypadku w pracy... Helpfind - Renta po wypadku w pracy - dokumenty potrzebne do uzyskania

Renta po wypadku w pracy - dokumenty potrzebne do uzyskania

Renta po wypadku w pracy nie musi oznaczać dla poszkodowanego strat. Poszkodowany może wystąpić o przyznanie renty kiedy wypadek zostanie...

Komu przysługuje i ile wynosi... Helpfind - Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS?

Komu przysługuje i ile wynosi renta wypadkowa ZUS? Jak ją otrzymać?

Osobie, która uległa wypadkowi w pracy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy, potocznie zwana jako renta wypadkowa. Dowiedz się,...