wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - jak duże odszkodowanie możesz uzyskać?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

- od czego zależy?

Poszkodowani po wypadku mogą uzyskać odszkodowanie — także za wszelkiego rodzaju urazy czy nawet choroby. Dzięki temu możliwe jest właściwe leczenie i rehabilitacja. W jaki sposób naliczane jest takie odszkodowanie? Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uzależniona jest od wysokości uszczerbku na zdrowiu w wyniku szkody. Przyznaje się go osobom posiadających takie polisy jak:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • szkolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  • ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwego wypadku kierowców i pasażerów

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Możemy powiedzieć, że trwały uszczerbek na zdrowiu jest następstwem zdarzenia, w którym osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Pod pojęciem uszczerbku na zdrowiu rozumie się naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym bądź długotrwałym uszkodzeniu ciała lub rozstrój zdrowia, powodujący upośledzenie czynności organizmu.

Jak obliczane jest odszkodowanie?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest obliczane przede wszystkim na podstawie tabeli uszczerbków na zdrowiu. Tabele takie są tworzone przez ubezpieczycieli i stanowią integralną część Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ogólne Warunku Ubezpieczenia to dokument, który ubezpieczyciel jest zobowiązany nam doręczyć wraz z zawieraną przez nas polisą.

Tabele wymieniają praktycznie wszystkie możliwe urazy na zdrowiu człowieka i dla każdego z nich wskazują przedział procentowy udziału odniesionego uszczerbku na zdrowiu. W momencie ustalania wysokości odszkodowania powypadkowego przeważnie każdy z ubezpieczycieli stosuje zasadę „jeden procent uszczerbku na zdrowiu = jeden procent sumy ubezpieczenia”. Im większy uszczerbek na zdrowiu, tym większa wysokość odszkodowania.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą również uzależniać wysokość uszczerbku na zdrowiu od opinii lekarza. Lekarz wydaje taką opinię na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej przez ubezpieczonego. Niekiedy jest także wymóg przeprowadzenia badania lekarskiego z udziałem poszkodowanego. Ubezpieczyciele wymagają również, aby leczenie ubezpieczonego zostało zakończone.

Ubezpieczyciel po ustaleniu wysokości odszkodowania i wydaniu decyzji w sprawie nie doręczy nam takiego orzeczenia lekarskiego. Możemy sami wystąpić z wnioskiem o jego doręczenie. Jeżeli mamy wątpliwości czy uszczerbek został ustalony, czy nie został zaniżony, wówczas możemy złożyć do ubezpieczyciela odwołanie od wysokości ustalonego uszczerbku na zdrowiu, a tym samym od wysokości wypłaconego odszkodowania.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.43

Czytaj także

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość... Helpfind - Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania  - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu a wysokość odszkodowania - jak wywalczyć więcej?

Uszczerbek na zdrowiu może mieć wpływ na wysokość otrzymanego odszkodowania. W zależności od stopnia obrażeń ciała poszkodowanemu będą przysługiwać należne...

Odszkodowanie za złamanie ręki -... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Rozróżnić możemy odszkodowanie za złamanie ręki z polisy NNW oraz z polisy OC, w przypadku wypadków komunikacyjnych oraz w gospodarstwie...

PZU odszkodowania za uszczerbek na... Helpfind - PZU odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - Co musisz wiedzieć?

PZU odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu - Co musisz wiedzieć?

Miałeś wypadek i nie wiesz, jak domagać się od PZU odszkodowania? W dzisiejszym artykule dowiesz się, jak zgłosić szkodę, jakie...

Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek... Helpfind - Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

W zależności od rodzaju wykupionej polisy termin wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu może się nieco różnić. Ubezpieczyciel musi wypłacić...