Rodzina może się starać o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

co należy się rodzinie

Po śmierci bliskiej osoby rodzina zmarłego często traci swoje jedyne źródło utrzymania. O zadośćuczynienie można się starać, gdy dochodzi do tych najbardziej tragicznych wypadków, ma ono za zadanie naprawienie krzywdy, której doznała rodzina. Nie ulega wątpliwości, że taka trauma pozostawia po sobie piętno. Nawet po długim okresie ciężko najbliższej rodzinie ukoić ból, jaki im towarzyszył.

Kiedy możesz się starać o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest jednym z najważniejszych świadczeń, jakie przysługuje rodzinie zmarłego. Dotyczy ono przede wszystkim wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosła osoba poszkodowana. W tym przypadku najbliżsi członkowie rodziny mogą wystąpić o zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby stanowi rekompensatę za krzywdę, jakiej doznają najbliżsi członkowie osoby zmarłej. Celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody o charakterze niematerialnym, złagodzenie bólu i cierpienia najbliższych. Wachlarz świadczeń, jaki przysługuje najbliższym po śmierci członka rodziny, jest bardzo zróżnicowany i zależy od sytuacji. Członkowie rodziny mogą ubiegać się o należne im świadczenia. Jednak tylko wtedy, gdy śmierć nastąpiła w wyniku czynu zabronionego, a nie z przyczyn naturalnych.

Doznana szkoda jest trudna do wymierzenia w pieniądzu, dlatego podczas jej szacowania bierze się pod uwagę wiele czynników: traumatyczne przeżycia, cierpienie związane ze śmiercią, poczucie osamotnienia, wstrząsy psychiczne wywołane śmiercią. Pod uwagę powinny zostać zabrane wszystkie elementy krzywdzące, które występują w momencie starania się o zadośćuczynienie, ale również takie, które mogą ujawnić się w przyszłości. Zadośćuczynienie przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej i może być przyznane, gdy śmierć nastąpiła na skutek wypadku, który miał miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008 roku.

Co oprócz zadośćuczynienia należy się rodzinie?

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej- śmierć najbliższego członka rodziny może spowodować pogorszenie sytuacji życiowej bliskich osób. W przypadku, gdy osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny uzyskiwane przez nią dochody stanowiły gwarancję bezpieczeństwa. W tym przypadku można się starać o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. Po śmierci bliskiego życie rodziny diametralnie ulega zmianie i może dojść do pogorszenia warunków ekonomicznych. Takie odszkodowanie ma za zadanie wyrównać uszczerbek w strefie materialnej. Poddane zostanie ocenie, czy faktycznie sytuacja, w jakiej znalazła się rodzina uległa pogorszeniu.

Renta alimentacyjna- gdy na osobie zmarłej ciążył obowiązek płacenia alimentów, bliscy mogą wystąpić o rentę odszkodowawczą. Mogą się o nią starać dzieci i małżonek osoby zmarłej oraz inne osoby, które pozostawały na jej utrzymaniu. Czas wypłaty tej renty zależy od tego, jak długo osoba uprawniona do jej wypłacania pozostaje bez środków utrzymania. Czyli, do kiedy się uczy oraz kiedy może podjąć pracę. Także inne osoby, którym zmarły ciągle dostarczał źródła utrzymania mogą się starać o tę formę renty. Dotyczy to tylko i wyłącznie osób, z którymi łączyły zmarłego bliskie więzi i relacje. Oraz, które faktycznie pozostawały z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeśli wcześniej została przyznana renta z ZUS-u lub z KRUS-u nie wyklucza to możliwości starania się o rentę alimentacyjną. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, do potrzeb konkretnej osoby oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Przy obliczaniu jej wysokości bierze się pod uwagę utratę opieki i wychowania ze strony osoby zmarłej i dochody, jakie uzyskiwała.

Zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem- należą się one temu, kto faktycznie je poniósł. Odszkodowanie, które stanowi zwrot kosztów pogrzebu obejmuje wszystkie koszty związane z pogrzebem: ceremonią pogrzebową, poczęstunkiem dla osób biorących udział w pogrzebie, zakup kwiatów i wieńców, trumny, miejsca na cmentarzu i postawienie pomnika. Koszty muszą zostać utrzymane w granicach stosownych do okoliczności. Jeśli zakład ubezpieczeń potrącił przyznany zasiłek pogrzebowy wypłacony z ZUS-u lub z KRUS-u istnieje możliwość odzyskania pełnej wysokości kwoty, która dodatkowo może być powiększona o odsetki. Określając wysokość pogrzebu zakład nie ma prawa zmniejszyć tego świadczenia o wypłacony zasiłek pogrzebowy.

Jak widać, oprócz samego zadośćuczynienia, bliskim przysługują także inne świadczenia. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która w tym trudnym okresie dopełni wszystkich formalności i okaże wsparcie rodzinie.

Helpfind.pl - Patrycja Gmurowska - redaktor

Absolwentka pedagogiki społecznej i komunikacji, której pasją zawsze było pisanie. Stąd wzięło się zamiłowanie do dziennikarstwa internetowego, które jest sposobem na życie. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, zagranicznych seriali i górskich wędrówek.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Kto może się starać?

Coraz więcej osób stara się o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Świadczenie to stanowi nie tylko zabezpieczenie na przyszłość. Jest...

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej... Helpfind - Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej kto może się ubiegać?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter niemajątkowy. Jego zadaniem jest rekompensata doznanej krzywdy psychicznej jak i fizycznej. Roszczenie to...

Śmierć bliskiej osoby Ważne informacje... Helpfind - Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby Ważne informacje potrzebne do odszkodowania

Śmierć bliskiej osoby w wypadku to traumatyczne przeżycie. W wypadkach giną ludzie, którzy pozostawiają z dnia na dzień bez wsparcia...

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej... Helpfind - Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Jakie zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby - proponowane kwoty

Niewielu członków ofiar wypadków komunikacyjnych wie, że może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy. Jeszcze mniejsze jest...