Złamanie nosa odszkodowanie dla poszkodowanego

Złamanie nosa odszkodowanie

z zus, co należy się poszkodowanemu?

W przypadku podejrzenia, że doszło do złamania nosa, wskazana jest pilna konsultacja lekarska, gdyż z pozoru błahy uraz może się okazać bardzo poważny w skutkach. Zaniedbanie leczenia może skutkować skrzywieniem przegrody nosa, upośledzeniem oddychania przez nos, a także trwałym zanikiem powonienia.

Jakie są objawy złamania nosa i kiedy dochodzi do tego urazu?

Złamanie nosa to dość powszechny uraz. Może on być jednak bardzo poważny w skutkach. Do złamania nosa dochodzi najczęściej podczas wypadków przy pracy, podczas uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych, podczas wypadków komunikacyjnych, a także nader często podczas bójek. Złamanie nosa objawia się przede wszystkim krwawieniem z nosa, bólem i obrzękiem okolicy urazu, upośledzeniem oddychania.

Jakie odszkodowanie za złamanie nosa można uzyskać z ZUS?

Odszkodowanie za złamany nos z ZUS będzie dotyczyło przede wszystkim pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Dzięki temu zatrudniony pracownik ma zapewnioną wypłatę świadczenia w formie jednorazowego odszkodowania, w przypadku, gdy ulegnie on wypadkowi w pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Kwota wypłaconego świadczenia wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy uznany procent uszczerbku (obecnie jest to 854 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu). Uszczerbek określa komisja lekarska lub lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zakończonym leczeniu, czy ewentualnej rehabilitacji. Uszkodzenia nosa sklasyfikowane są w pkt. 20 tabeli Oceny Procentowej Stałego lub Długotrwałego Uszczerbku na Zdrowiu ZUS:

Uszkodzenia nosa
a) uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – zależne od rozległości
uszkodzenia..........................................................................................................................1-10
b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania – zależne od rozległości uszkodzenia i stopnia
zaburzeń oddychania......................................................................................................... 5-15
c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia
zaburzeń w oddychaniu i powonieniu ........................................................................ 10-25
d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu
czaszki:.......................................................................................................................................5
e) utrata nosa w całości (łącznie z kością nosa) ................................................................... 30
Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik
Ustaw nr 234 poz. 1974

Inne świadczenia rehabilitacyjne dla poszkodowanego

W okresie rekonwalescencji po złamaniu nosa pracownikowi z ZUS przysługują następujące świadczenia, które również może przeznaczyć na leczenie:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • dodatek pielęgnacyjny
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez najwyżej 182 dni, a przyznawany jest osobom niezdolnym do pracy w związku z chorobą lub wypadkiem. Wysokość zasiłku w przypadku wypadku w pracy to 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika. Po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego, w przypadku gdy poszkodowany pracownik jest nadal niezdolny do pracy, ale kontynuacja leczenia lub rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Renta za uszczerbek na zdrowiu

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to również 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w okresie do 12 miesięcy. W przypadku trwałej, długotrwałej niezdolności do pracy Poszkodowany pracownik może starać się o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Renta może zostać przyznana na stałe lub na okres ustalony przez Komisję Lekarską ZUS. Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS gwarantuje też pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą, oraz dodatek pielęgnacyjny dla osób ponoszących w sposób stały koszty leczenia, dojazdów i opieki osób trzecich w związku z wypadkiem.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.78

Czytaj także

Wypadek w pracy odszkodowanie wypłacane... Helpfind - Wypadek w pracy odszkodowanie

Wypadek w pracy odszkodowanie wypłacane poszkodowanemu

Za wypadek w pracy odszkodowanie powinno pokryć wydatki związane z leczeniem poszkodowanego. Ten rodzaj wypadku jest specyficzny i trudno go...

Odszkodowanie za złamanie ręki -... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Odszkodowanie za złamanie ręki - od czego zależy jego wysokość?

Rozróżnić możemy odszkodowanie za złamanie ręki z polisy NNW oraz z polisy OC, w przypadku wypadków komunikacyjnych oraz w gospodarstwie...

Odszkodowanie za złamanie - co... Helpfind - Odszkodowanie za złamanie - co musisz przedstawić, aby starać się o pieniądze

Odszkodowanie za złamanie - co musisz przekazać ubezpieczycielowi?

Złamanie kości jest tylko jednym z urazów, które może doznać osoba poszkodowana. Jest on jednak na tyle poważny, że każdy...

Sprawca wypadku nie przyznaje się... Helpfind - Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Co robić?

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Co pomaga poszkodowanemu?

Sprawca wypadku nie przyznaje się do winy. Czy to oznacza, że sprawa jest przegrana? Jeżeli jesteś przekonany, że nie spowodowałeś...