dziedziczenie składek zus - na jakich zasadach?

Dziedziczenie składek ZUS

- czy jest całkowicie możliwe?

Coraz częściej mówi się o możliwości dziedziczenia środków emerytalnych bliskich zmarłych. Warto jednak poznać szczegółowe informacje na ten temat. Tylko część środków podlega dziedziczeniu i to na nieco odmiennych zasadach niż pozostały majątek.

Rodziny zmarłych najczęściej nie wiedzą, że składki emerytalne również podlegają dziedziczeniu. Informacje na ten temat nie są zbyt powszechne i najczęściej są dość skąpe. Warto wiedzieć, na jakich warunkach odbywa się dziedziczenie i w jakich przypadkach. Ważnym pytaniem jest także, czy możliwe jest dziedziczenie składek zus.

Ma do tego prawo rodzina każdego zmarłego, który posiadał konto emerytalne w OFE. Jest to obowiązkowe dla wszystkich osób urodzonych po 31.12.1968 r. Osoby urodzone wcześniej również mogą być członkami OFE, nie jest to jednak obowiązkowe. Należy też pamiętać, że przedstawiciele służb mundurowych i pracownicy sfery budżetowej mają własne systemy emerytalne. Środki tam zgromadzone nie podlegają dziedziczeniu. Jakie więc składki można odziedziczyć?

Dziedziczenie składek ZUS — tylko w części

Po reformie z roku 2014 tylko część środków odkładanych w ZUS-ie podlegają dziedziczeniu. Są to te środki, które przeszły z OFE na subkonta. Nie są to jednak wszystkie środki zgromadzone w ZUS-ie. Składka odkładana jest także na konto indywidualne.

Dlaczego rodzina nie może odziedziczyć całej kwoty wypracowanej przez zmarłego? Wynika to zasady działania systemu emerytalnego. Obecnie składa się on z trzech filarów, z czego I i II są obowiązkowe. I filar, którym zarządza ZUS, ma charakter repartycyjny. W uproszeniu, składki z I filaru przeznaczane są na utrzymanie obecnych emerytów i rencistów. Są one podstawą systemu emerytalnego i nie mogą podlegać dziedziczeniu.

Dziedziczenie OFE. Najwięcej pieniędzy

Dziedziczenie środków emerytalnych możliwe jest przede wszystkim ze środków OFE. To również wynika z charakteru systemu emerytalnego w Polsce. Są to środki, które mają charakter kapitałowy. To oznacza, że poprzez inwestowanie i obrót pracują one na przyszłą emeryturę osoby płacącej składki. Stanowią one zatem majątek, który podlega dziedziczeniu.

Osoby uprawnione do dziedziczenia

Dziedziczenie środków OFE odbywa się na podobnej zasadzie jak dziedziczenie innych części majątku. Połowę środków otrzymuje małżonek zmarłego. Warto jednak zauważyć, że nie są to środki wypłacane w gotówce. Powiększają one środki na koncie OFE małżonka. To oznacza, że w przyszłości otrzyma on wyższą emeryturę.

Drugą połowę otrzymują w równych częściach dzieci lub uposażeni. Tu sytuacja wygląda nieco inaczej — środki te wypłacane są w gotówce. Mogą być też przeznaczone na dowolny cel.

Procedura odzyskiwania pieniędzy

Procedura odzyskiwania środków emerytalnych z ZUS nie jest skomplikowana. Należy jedynie złożyć wniosek do OFE, w którym poszkodowany posiadał rachunek, a także do ZUS-u. Po rozpatrzeniu wniosku środki przekazywane są w możliwie najbliższym terminie.

Może to ciągnąć się miesiącami. Czas oczekiwania zależy od informacji posiadanych przez rodzinę, a także bliskości okienka transferowego. Środki z OFE są wypłacane raz na kwartał.

Co zrobić, gdy nie wiadomo, gdzie zmarły i czy w ogóle zmarły miał konto OFE? Tu z pomocą przychodzą kancelarie odszkodowawcze. Wysyłają one zapytania do funduszy emerytalnych i ZUS-u. Następnie składają wniosek do odpowiedniego funduszu. Skorzystanie z takiej pomocy znacznie upraszcza procedurę.

Helpfind.pl - Małgorzata Wodyńska - redaktor

Filolog polski ze specjalizacją zarządzania mediami. Wszystko to sprawiło, że pisanie stało się hobby i stylem życia. W czasie wolnym gotuje i eksperymentuje w kuchni, namiętnie czyta kryminały i fotografuje dziką przyrodę.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.45

Czytaj także

Subkonto zus dziedziczenie komu i... Helpfind - Subkonto zus dziedziczenie

Subkonto zus dziedziczenie komu i co się należy?

Na pewno słyszałeś czym jest subkonto zus dziedziczenie też tu zachodzi. Sprawdź, komu przysługują środki po zmarłym i jak się...

Skręcenie kostki odszkodowanie po urazie... Helpfind - Skręcenie kostki odszkodowanie

Skręcenie kostki odszkodowanie po urazie sportowym jest możliwe?

Gdy następuje taki uraz jak skręcenie kostki, odszkodowanie jest należne dopiero po udokumentowaniu swoich roszczeń. Najważniejsze jest jednak posiadanie dobrego...

Odebranie renty przez ubezpieczyciela -... Helpfind - Odebranie renty przez ubezpieczyciela

Odebranie renty przez ubezpieczyciela - kiedy jest możliwe

Na odebranie renty przez ubezpieczyciela mogą być narażeni poszkodowani, którzy w wyniku wypadku pobierają rentę stałą. Jeżeli zaistnieją okoliczności wpływające...

Cesja wierzytelności - kiedy możliwe... Helpfind - Cesja wierzytelności - kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy?

Cesja wierzytelności - kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy?

Gdy występuje cesja wierzytelności to poszkodowany kierowca zastanawia się czy będzie mu przysługiwać odstąpienie od umowy. Cesja działa jednak na...