Odszkodowanie za śmierć dziadka - w jakich przypadkach?

Odszkodowanie za śmierć dziadka

Tylko w przypadku wyjątkowo bliskich

W przypadku tragedii jaką jest śmierć członka najbliższej rodziny sąd musi indywidualnie rozpatrzyć zasadność roszczeń. To czy wnuk może otrzymać rekompensatę pieniężną po śmierci dziadka nie zawsze jest oczywiste. Jednakże bardzo często możliwe jest tylko w rzadkich przypadkach.

Kim są najbliżsi członkowie rodziny?

Obecnie prawo, a w zasadzie art. 446 § 3 i 4 k.c. nie określa kręgu osób, którym należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby. Zatem kwestia, czy można otrzymać odszkodowanie za śmierć dziadka może nie być jasna. Ustawodawca jedynie wskazał, że świadczenia odszkodowawcze przysługują najbliższym członkom rodziny zmarłego. Nie zdefiniował przy tym, kto dla kogo jest rodziną.

Dynamicznie zmieniające się pojęcie rodziny w dzisiejszych czasach nastręcza wielu problemów interpretacyjnych. Dotyczą one wskazania najbliższego członka rodziny, któremu przysługuje odszkodowanie, bądź zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

W dzisiejszym świecie stosunki rodzinne ulegają bardzo często rozluźnieniu. Co za tym idzie, zmieniają się tradycyjne role poszczególnych członków rodziny we wspólnym życiu. Rodziny odchodzą od wspólnego zamieszkiwania, nie tworząc już domów wielopokoleniowych. Nierzadko wybierają osobne zamieszkanie w różnych częściach kraju i świata. Bardzo często w takich przypadkach nikt nie zastanawia się nad odszkodowaniem za śmierć dziadka, czy też innego członka rodziny.

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy osoby młode wybierają życie za granicą ograniczając kontakt z dziadkami. Osoby starsze rzadko korzystają z możliwości komunikacji zapewnianych przez zdobycze najnowszej technologii. Prowadzi to bardzo często do utraty kontaktu, a co za tym idzie i więzi rodzinnych.

Rola jaką niegdyś senior rodu sprawował w życiu rodziny ulega znacznemu osłabieniu. A to w konsekwencji doprowadza do braku tak silnych więzi pomiędzy dziadkami i wnukami.

Co jest ważne, aby uzyskać odszkodowanie za śmierć dziadka?

Jednym z elementów, które muszą zaistnieć, by uzyskać odszkodowanie za śmierć dziadka to poczucie krzywdy. Jest ono odczuwane indywidualnie i subiektywnie, ale na potrzeby odszkodowania musi zostać udowodnione.

Nie można definitywnie określić, że częste kontakty między dziadkiem i wnukiem, czy wspólne zamieszkiwanie zasługują na przyznanie zadośćuczynienie. Natomiast mieszkanie osobno i spotykanie się wyłącznie w trakcie świąt rodzinnych już nie wystarcza. Zatem nie można wtedy powiedzieć, że wnukom przysługuje odszkodowanie za śmierć dziadka.

Wszystko zależy od indywidualnych relacji. Nierzadko, kontakt i relacje dziadka z wnukiem, mimo osobnego zamieszkiwania i rzadkiego spotykania się są silniejsze, aniżeli osób wspólnie zamieszkujących.

Nie ma przewidzianej jednej kategorii dowodów, które należy przedstawić, by móc uzyskać odszkodowanie za śmierć dziadka lub zadośćuczynienie. Do każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie. Należy tu opierać się na faktycznych relacjach jakie łączyły dziadka z wnukiem popierając je odpowiednim orzecznictwem sądowym.

Należy także dodać, że odszkodowanie za śmierć dziadka nie należy się w przypadku naturalnej śmierci seniora. Tego typu świadczenia przysługują rodzinie dopiero w momencie, gdy dojdzie do tragicznego wypadku lub innego czynu niedozwolonego.

Sądy w różnych sposób podchodzą zagadnienia czy dziadek i wnuk to członkowie najbliższej rodziny. Najlepiej przed podjęciem próby uzyskania odszkodowania skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Można mu też powierzyć prowadzenie sprawy.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 3.26

Czytaj także

Renta po wypadku nie tylko... Helpfind - Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Renta po wypadku nie tylko z ZUS

Renta po wypadku osobie poszkodowanej przysługuje nie tylko z ZUSu. Sama osoba pokrzywdzona może wystąpić o inne świadczenia należne w...

Zadośćuczynienie a odszkodowanie Czy można... Helpfind - Zadośćuczynienie a odszkodowanie, czy można starać się tylko o jedno?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie Czy można starać się tylko o jedno?

Zadośćuczynienie a odszkodowanie - czy zależą od siebie? Osoby poszkodowane na skutek tego samego wypadku mają możliwość dochodzenia zarówno zadośćuczynienia,...

Zadośćuczynienie - nie tylko w... Helpfind - Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie - nie tylko w przypadku śmierci

Zadośćuczynienie należy się nie tylko w przypadku śmierci. Przyznaje się je także w przypadku spraw - na pierwszy rzut oka...

Zadośćuczynienie z OC dla rodziny... Helpfind - zadośćuczynienie z oc dla rodziny poszkodowanego

Zadośćuczynienie z OC dla rodziny. Czy tylko po śmierci bliskiego?

W Polsce dopiero od stosunkowo niedawna poszkodowani lub ich rodziny mogą uzyskać zadośćuczynienie z oc sprawcy. Obecnie pieniądze są przekazywane...