Skręcenie kostki odszkodowanie za uraz

Skręcenie kostki odszkodowanie

po urazie sportowym jest możliwe?

Uraz stawu skokowo-goleniowego potocznie nazywany „skręceniem kostki” jest jednym z najczęściej występujących urazów u sportowców. Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa brak prawidłowo przeprowadzonej rozgrzewki.

Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok. Przykładem może tu być złe postawienie stopy przy zeskoku czy też przy złym stąpnięciu podczas biegu. Typowym objawem skręcenia kostki jest obrzęk i ból w okolicach stawu. Często też występuje stan zapalny.

 

Wyodrębniamy trzy stopnie urazu stawu skokowo-goleniowego:

  • I stopień skręcenia cechuje się niewielkim obrzękiem oraz bólem, ograniczenie ruchomości stawu.

  • II stopień skręcenia cechuje niewielka niestabilność. Pojawia się już bolesność znacznego stopnia wraz z wyraźnym obrzękiem i ograniczeniem ruchomości.

  • III stopień skręcenia to już całkowite zerwanie włókien więzadłowych w stawie. Bardzo znaczny obrzęk i bolesność.

Odszkodowanie — tak, ale tylko w przypadku NNW

Gdy następuje taki uraz jak skręcenie kostki - odszkodowanie jest należne dopiero po udokumentowaniu swoich roszczeń. Najważniejsze jest jednak posiadanie dobrego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne i należy do grup ubezpieczeń osobowych.

W ubezpieczeniach NNW sportowców bardzo ważny jest zakres, jaki dane ubezpieczenie oferuje. Niejednokrotnie okazuje się, iż przy wykupieniu ubezpieczenia NNW, sportowiec nie zwraca uwagi na ogólne warunki ubezpieczenie. Przez to tak do końca nie wie, co ma w wariancie ubezpieczeniowym. Podstawą przy wykupieniu ubezpieczeń dodatkowych jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia i sprawdzenia możliwości odszkodowania za urazy

Jak starać się o odszkodowanie?

Przed zgłoszeniem szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy dopełnić szeregu formalności. Osoba poszkodowana zobligowana jest do potwierdzenia okoliczności wypadku i przedstawienia dokumentacji medycznej dotyczącej kontuzji.

Z praktyki zakładów ubezpieczeń wynika jednoznacznie, iż nienależyte udokumentowanie swoich praw może prowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania. Aby zminimalizować to ryzyko, warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych.

Możemy być przekonani, iż zakład ubezpieczeń wypłaci nam należne odszkodowanie w granicach swojej odpowiedzialności. Nastąpi to jednak dopiero po zgłoszeniu szkody. Przekazany materiał musi także potwierdzać okoliczności nieszczęśliwego wypadku.

Kwota należnego odszkodowania uwarunkowana jest zapisami w wykupionej polisie. W sytuacji, gdy na skutek doznanego urazu osoba poszkodowana:

  • Była hospitalizowana.

  • Wykupiła określone środki medyczne.

Może dochodzić odszkodowania lub zwrotu poniesionych kosztów leczenia. Jest to możliwe pod warunkiem, że polisa NNW zawiera taki wariant.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

bezpłatny przewodnik

Przewodnik

Dochodzenie odszkodowań

pobierz
za darmo

Przewodnik