Wypadek w pracy procedura nie musi oznaczać przegranej

Wypadek w pracy procedura wypłaty odszkodowania

Każdy z nas doświadczył albo był świadkiem wypadku przy pracy. W zależności od wykonywanego zawodu wypadki zdarzają się częściej lub rzadziej. Każdy z nas jeśli jest poszkodowanym może ubiegać się o rekompensatę za swój ból i koszty leczenia. Dany artykuł ma na celu przedstawienie jak wygląda procedura wypłaty zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Co musi zrobić pracodawca?

W pierwszej kolejności musimy być świadomi, że możemy domagać się od pracodawcy i jego ubezpieczyciela (oczywiście jeśli posiada ubezpieczenie) zadośćuczynienia i odszkodowania. Zadośćuczynienie to rekompensata za straty emocjonalne, ból, a odszkodowanie to rekompensata za koszty leczenia, dojazdów do placówek medycznych itp. Drugą ważną informacją przed zgłoszeniem szkody jest uzyskanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kart wypadku. Jeśli posiadamy dokument w którym jasno stwierdzono, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy możemy przystąpić do zgłoszenia szkody oraz rozpoczęcia całej procedury. Rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowania:

 • Zgłaszamy bezpośrednio szkodę do pracodawcy ze wskazaną kwotą zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Załączamy jednocześnie dokumentację medyczną oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające naszą szkodę. Jeśli Pracodawca posiada ubezpieczenie, przekazuje zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. W tym momencie rozpoczyna się likwidacja naszej szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeń.
 • Prosimy pracodawcę o dane Towarzystwa Ubezpieczeń w celu zgłoszenia szkody. Kiedy otrzymamy już dane informacje, zgłaszamy szkodę do Towarzystwa z wszystkimi dokumentami. W tym momencie rozpoczynamy likwidacje.

Od momentu zgłoszenia szkody Towarzystwo Ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji. Podczas tego terminu Ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty. Jednocześnie Towarzystwo Ubezpieczeń prosi o ustosunkowanie się ubezpieczonego do wystosowanego przez nas zgłoszenia. Po wydaniu decyzji możliwe są jej dwa warianty:

 • Uznanie winy pracodawcy za zdarzenie i wypłaty odszkodowania
 • Odmowa wypłaty świadczeń

Odszkodowanie z ZUS

Osoba poszkodowana powinna wystąpić również o odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono wypłacane jednorazowo i ma do niego prawo każda osoba, która jest ubezpieczona, bez względu na to w jakich okolicznościach uległa ona wypadkowi (z winy pracownika lub pracodawcy). Poszkodowany ma wtedy prawo do:

 • zwrotu kosztów opieki medycznej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli wciąż jest on niezdolny do pracy, a jego dalsza rehabilitacja rokuje odzyskanie przez niego sprawności i powrotu do pracy
 • zasiłku chorobowego, gdy jest niezdolny do pracy
 • zasiłku wyrównawczego, gdy wynagrodzenie pracownika zostało obniżone z powodu niezdolności do pracy
 • dodatku pielęgnacyjnego

Gdy dostałeś za mało możesz się odwołać

Jeśli otrzymamy pierwszy wariant wnosimy o wydanie orzeczeń lekarskich w sprawie. Na ich podstawie mamy możliwość negocjowania ugody, czyli zwiększenia sumy świadczenia. Przy odmowie wnosimy o całość dokumentacji na podstawie której została wydana decyzja. Po jej analizie przygotowujemy reklamację. Po jej wystosowaniu Towarzystwo Ubezpieczeń ma 30 dni na wydanie decyzji. Ponownie może zostać wydana decyzja pozytywna lub negatywna. W przypadku pozytywnej tak jak zostało wskazane wyżej prosimy o orzeczenia oraz negocjujemy podwyższenie kwoty, przy ponownej odmowie pozostaną nam dwa rozwiązania. Możemy złożyć skargę do Biura Rzecznika Finansowego lub iść ze sprawą do sądu. Tak wygląda procedura wypłaty odszkodowania. Nie zawsze zgłoszenie szkody jest równoznaczne z jego wypłatą. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że nie każdy pracodawca ma wykupione ubezpieczenie i cała procedura polega wtedy na wzajemnej rozmowie i uzyskaniu porozumienia.

Pamiętajmy że przy zgłoszeniu musimy mieć pełną dokumentację medyczną, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, oświadczenia świadków itp. Często też pomimo tak dobrych dowodów Towarzystwo Ubezpieczeń odmawia wypłaty świadczeń, wtedy też najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wypadek w pracy procedura ubiegania... Helpfind - Wypadek w pracy procedura

Wypadek w pracy procedura ubiegania się o odszkodowanie

Wypadek w pracy procedura nie wydaje się łatwa. Pracownicy nie wiedzą, gdzie się zgłaszać i co im przysługuje. To sprawia,...

Odszkodowanie za śmierć dziecka w... Helpfind - Odszkodowanie za śmierć dziecka

Odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. Procedura

Rodzicom, którzy stracili córkę lub syna, należy się odszkodowanie za śmierć dziecka w wypadku. To wydaje się oczywiste. Zakład ubezpieczeń...

Dyspozycja wypłaty odszkodowania - co... Helpfind - Dyspozycja wypłaty odszkodowania

Dyspozycja wypłaty odszkodowania - co musisz o niej wiedzieć?

Gdy ma miejsce dyspozycja wypłaty odszkodowania to wtedy osobie poszkodowanej zostaje wypłacona należna kwota zadośćuczynienia, która jest rekompensatą. Poszkodowany musi...

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku... Helpfind - Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku - procedura ubiegania się

Mamy wypadek, w którym odnieśliśmy obrażenia ciała. Co robić, aby uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku w odpowiedniej wysokości? Najpierw...