Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy

  1. Łatwiejsza droga
  2. Wyższa renta
  3. Profesjonalna pomoc prawna
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki w pracy są skutkiem różnych wydarzeń. Nierzadko zdarzają się w czasie wykonywania poleceń. Mają związek bezpośrednio z realizacją zadań. Wypadkiem przy pracy jest tak samo incydent, które miało miejsce w trakcie przerwy, przykładowo: podczas rozmowy telefonicznej. W niektórych przypadkach do wypadku będzie dochodzić na zewnątrz firmy. Przykładowo to zakupy firmowe.

W efekcie pogarszających się warunków pracy może pogorszyć się stan pracownika - w tym wypadku także przedsiębiorstwo przekazuje odszkodowanie. Zatrudniony zapada chorobę zawodową. Zdarzają się okoliczności, w których przyznawana jest renta.

Zagadnienia formalne dotyczące zatrudnienia nie grają roli. gdy ktoś będzie zatrudniać stażystkę cały czas ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadek w pracy odszkodowanie od pracodawcy
Odszkodowanie należy się każdej osobie, którą spotkał wypadek w pracy. Odszkodowanie wypłacane jest także, gdy do wypadku doszło poza firmą, jednak wciąż miał związek z pracą.Pracownik nie może być jednocześnie sprawcą wypadku.
Przysługuje również renta każdemu poszkodowanemu, który nie może wypełniać obowiązków służbowych
Świadczenie to przyznaje ZUS i ubezpieczyciel zakładu pracy

Potrzebne dokumenty

Wypadki przy pracy odbiegają stanowczo od pozostałych wypadków. Potrzebne tu są różne dokumenty. Jest to różny zestaw, niż w pozostałych przypadkach. Przełożony musi stworzyć zespół powypadkowy, który ustali przyczyny incydentu. Przeszukuje on miejsce wypadku i przesłuchuje świadków. W ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o wydarzeniu sporządzony zostanie protokół powypadkowy. Nie mniej istotne są papiery zawierające stan - kopia karty pacjenta. Renta należy się poszkodowanemu, który odniósł obrażenia w pracy. Jej wypłacaniem zajmuje się ZUS i ubezpieczyciel pracodawcy. Do obu organów trzeba przedstawić wnioski. Koniecznym dodatkiem są tutaj dokumenty medyczne. Poszkodowany może przedstawić diagnozy lekarskie a także inne dokumenty. W ten sposób poszkodowany wykazuje własną niezdolność do pracy.
Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy sporządzono raport powypadkowy

check icon

3 lata na zgłoszenie

check icon

20 lat na zgłoszenie wypadku będącego efektem przestępstwa

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Rekompensata szkód

W kraju dochodzi do dużej ilości wypadków przy pracy. Będą miały kluczowy wpływ na funkcjonowanie danej osoby. Przytrafiają się jednak cięższe incydenty, po których pracujący wcale nie wróci do kariery. W takiej sytuacji zawsze ważna jest renta. Nie tylko ZUS ją przyznaje. Zajmuje się tym tak samo TU pracodawcy. Odszkodowanie wypłacane jest każdemu poszkodowanemu - niezależnie od przyczyn.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »