wypadek w pracy - ile możesz uzyskać w ramach odszkodowania?

Wypadek w pracy

Ile może uzyskać poszkodowany?

Wypadkowi przy pracy najczęściej ulegają osoby pracujące w dużych fabrykach i wykonujące prace fizyczne. Jak postępować, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku przy pracy i na co może liczyć osoba poszkodowana?

Podstawowym świadczeniem, jakie należy się poszkodowanemu pracownikowi, jest jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem koniecznym, żeby je otrzymać, jest stwierdzenie, że do wypadku nie doszło z wyłącznej winy pracownika. Sam poszkodowany nie może być sprawcą swojego wypadku. Inaczej sprawa wygląda w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Wówczas rodzina uprawnionych po śmierci osoby bliskiej może starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u, nawet jeśli poszkodowany (zmarły) był wyłącznym sprawcą zdarzenia.

Istotną kwestią jest prawidłowe sporządzenie protokołu powypadkowego. Należy pamiętać, że poszkodowany ma prawo złożyć zastrzeżenia do tego protokołu, jeżeli podane w nim informacje są nieprawdziwe. Poszkodowanemu przysługuje prawo złożenia pozwu o sprostowanie protokołu powypadkowego do sądu pracy. Wartość otrzymanego odszkodowania z ZUS – u jest ściśle określona i w zasadzie jest wyliczeniem matematycznym. Po zgromadzeniu dokumentacji medycznej i uzyskaniu zaświadczenia o zakończeniu leczenia powypadkowego poszkodowany może starać się o wypłatę odszkodowania.

Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania?

Należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Wówczas zostanie wyznaczony termin badania lekarskiego. Lekarz orzecznik ZUS oszacuje wartość trwałego uszczerbku na zdrowiu. W każdym roku zmienia się wysokość kwotowa za 1%. Jeśli poszkodowany nie zgadza się z wartością ustalonego uszczerbku, wówczas może złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Przeprowadzone zostanie kolejne badanie. Należy jednak pamiętać, że wówczas ustalony wcześniej procent może zostać obniżony, a osoba poszkodowana po prostu na tym straci. Może się jednak okazać, że wartość zostanie zwiększona. Decyzja – czy składać odwołanie należy do samego poszkodowanego.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy w grę wchodzi odszkodowanie od pracodawcy. Ma ono charakter uzupełniający. W tym przypadku można się starać o rekompensatę od pracodawcy także w sytuacji, gdy do wypadku doszło z winy innego pracownika. Niektóre zawody posiadają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej (OC). Z reguły jednak są to ubezpieczenia dobrowolne. Często zdarza się również, że firma pracodawcy posiada wykupioną ochronę polisową z tytułu OC, niemniej jednak brakuje klauzuli na szkody wyrządzone pracownikom.

Ile pieniędzy może otrzymać poszkodowany?

Ograniczeniem są również sumy ubezpieczenia. W sytuacji ciężkiego wypadku przy pracy lub śmiertelnego można dochodzić odszkodowania bezpośrednio z majątku pracodawcy. Każdy przypadek jest jednak inny i wymaga dogłębnej analizy i interpretacji przepisów. Dążąc do polubownego zakończenia sprawy, można doprowadzić do podpisania ugody (bez konieczności wdawania się w spór sądowy). I tym samym można uniknąć ryzyka procesowego bez obaw związanych z ponoszeniem kosztów w sądzie.

Kwotowo przedstawia się to inaczej niż odszkodowanie z ZUS. Wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia, a w przypadku jego braku- od woli obu stron dążących do porozumienia. O jakie odszkodowanie możemy się jednak starać i jakie są jego składniki:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

  • Zwrot kosztów opieki i pomocy osób trzecich

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

  • Zwrot kosztów przejazdów poszkodowanego do placówek medycznych

  • Zwrot kosztów przejazdów członków rodziny do poszkodowanego przebywającego w placówce medycznej po wypadku

  • Utracony w wyniku wypadku dochód

  • Renta wyrównawcza, na zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki na przyszłość

Należy pamiętać, że odszkodowanie może zostać obniżone, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody na swojej osobie. Wówczas procentowo zmniejszana jest wartość wypłaty. Odszkodowanie powinno rekompensować poniesioną przez poszkodowanego stratę, nie powinno być ani niższe, ani wyższe. W sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wysokością otrzymanego świadczenia, możemy napisać odwołanie.

Pamiętajmy jednak, że istnieje określony czas na dochodzenie odszkodowania – tzw. termin przedawnienia roszczeń. Wynosi on od 3 do nawet 20 lat. Warto jednak podjąć jak najwcześniejsze starania zmierzające do uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

Helpfind.pl - współpracownicy Helpfind  - redaktor

Helpfind współpracuje z najlepszymi prawnikami w całym kraju. Dzięki kompetentnej i fachowej wiedzy, chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji na temat szeroko pojętych odszkodowań w każdej dziedzinie życia.

Helpfind.pl - odszkodowania online - logo

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

Odszkodowanie po wypadku w pracy... Helpfind - Odszkodowanie po wypadku w pracy

Odszkodowanie po wypadku w pracy ile uzyska poszkodowany?

Odszkodowanie po wypadku w pracy. Zwykle wiąże się z leczeniem i innymi dodatkowymi wydatkami. Pomóc tu może odszkodowanie z ZUS...

Wypadek w drodze z pracy... Helpfind - Wypadek w drodze z pracy

Wypadek w drodze z pracy - co musi wiedzieć poszkodowany

Wypadek w drodze z pracy - jest jednym z wielu, z którym spotykamy się na co dzień. Słyszymy lub czytamy...

Wypadek na drodze co musi... Helpfind - Wypadek na drodze co musi wiedzieć kierowca

Wypadek na drodze co musi wiedzieć poszkodowany kierowca

Wypadek na drodze może być dla kierowcy bardzo stresującym zdarzeniem. Wystarczy jednak wiedzieć, jak zachować się po wypadku lub kolizji...

Zaniżony kosztorys - jakie masz... Helpfind - Zaniżony kosztorys - jakie masz możliwości jako poszkodowany?

Zaniżony kosztorys - jakie masz możliwości jako poszkodowany?

Częstym problemem osób poszkodowanych jest zaniżony kosztorys. Ubezpieczyciele mają różne sposoby na niewłaściwą wycenę. Warto jednak wiedzieć, że poszkodowany nie...